797/1988

Given i Helsingfors den 16 september 1988

Lag om upphävande av 12 och 13 §§ lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 12 och 13 §§ lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77), av dem 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 september 1982 (702/82).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition 215/87
Socialutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 68/88

Helsingfors den 16 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.