796/1988

Given i Helsingfors den 16 september 1988

Förordning om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Wien den 11 april 1980 ingångna konventionen angående avtal om internationella köp av varor, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 20 mars 1987 (795/88) och vilken republikens president ratificerat likaså den 20 mars 1987 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 15 december 1987, träder i kraft den 1 januari 1989 så som därom överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet har Finland avgett följande förklaringar:

1) med hänvisning till artikel 92 i konventionen är Finland inte bundet av del II av konventionen, och

2) med hänvisning till artikel 94 i konventionen tillämpas konventionen inte, i förhållande till Sverige enligt stycke 1 i sagda artikel och i övrigt enligt stycke 2, på avtal om köp då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge.

3 §

Lagen den 20 mars 1987 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen angående avtal om internationella köp av varor (795/88) och denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 50/88)

Helsingfors den 16 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.