795/1988

Given i Helsingfors den 20 mars 1987

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen angående avtal om internationella köp av varor

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Wien den 11 april 1980 ingångna konventionen angående avtal om internationella köp av varor är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 198/86
Utrikesutsk. bet. 25/86
Stora utsk. bet. 182/86

Helsingfors den 20 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.