793/1988

Utfärdat i Helsingfors den 7 september 1988

Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om understöd som beviljas för främjande av avfallshanteringen och återvinningen av avfall

Miljöministeriet har

ändrat 8 § 1 mom. i sitt beslut av den 12 mars 1987 om understöd som beviljas för främjande av avfallshanteringen och återvinningen av avfall (265/87) samt

fogat till 4 § ett nytt 3 mom., som följer:

4 §

Av synnerliga skäl kan det understöd som beviljas annat samfund än företag för ett utvecklings- och försöksprojekt vara större än vad som föreskrivs i 1 och 2 mom.

8 §

Angående beviljandet av utvecklings- och försöksunderstödet fattar miljöministeriet beslut särskilt för sig för varje projekt. Till beslutet fogas vid behov ett avtal mellan miljöministeriet och sökanden om projektets genomförande samt om utnyttjandet och publiceringen av dess resultat.Detta beslut träder i kraft den 30 september 1988. Detta beslut tillämpas också på sådana projekt för vilka understöd har sökts år 1988 men i fråga om vilka beslut om beviljande av understöd inte har fattats före den 30 september 1988.

Helsingfors den 7 september 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Överinspektör
Hannu Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.