791/1988

Given i Helsingfors den 9 september 1988

Förordning om ändring av förordningen om elevantagningsnämnder i länen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 3 § förordningen den 28 mars 1977 om elevantagningsnämnder i länen (293/77), sådan den lyder i förordningen av den 10 juli 1979 (627/79), som följer:

3 §

Medlemmarna och suppleanterna i en nämnd förordnas av länsstyrelsen. Medlemmarna och suppleanterna förordnas för högst tre år i sänder enligt vad undervisningsministeriet bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 1988.

Helsingfors den 9 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.