789/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 september 1988

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av havslax och havsöring i vissa vattendragsområden år 1988

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 37 § 1 mom. 2 punkten lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) beslutat:

1 §

Fångst av havslax och havsöring får bedrivas med spö och drag från och med den 11 september till och med den 15 november

1) i Vanda å i Helsingfors stad inom de vattenområden som Helsingfors stad äger,

2) i Aura å i Åbo stad, inom ett område som börjar etthundra meter nedanom dammen i Hallis fors och sträcker sig nedströms till Martinsbron,

3) i Kumo älv i Nakkila och Ulfsby kommuner samt Harjavalta stad, inom ett område som börjar vid Harjavalta stads reningsverk för avloppsvatten och sträcker sig nedströms till bryggan i Ravanni.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 10 september 1988 och gäller till utgången av år 1988.

Helsingfors den 1 september 1988

Minister
Ole Norrback

Överinspektör
Harri Dahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.