788/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 september 1988

Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om ränteunderstöd, som på grund av arbetslöshet erlägges till studielåntagare

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet ändrat 2 § i statsrådets beslut av den 14 februari 1985 om ränteunderstöd, som på grund av arbetslöshet erlägges till studielåntagare (193/85), sådan den lyder i statsrådets beslut av den 10 september 1987 (738/87), som följer:

2 §

Ränteunderstöd erläggs, såvida sökande under i 1 § 1 mom. avsedda tid i genomsnitt har en bruttoinkomst på högst 3 150 mark i månaden, utkomstskyddet för arbetslösa inberäknat.

Om sökande har minderåriga barn att försörja är inkomstgränserna:

antalet barn inkomstgränser
1 3 650 mark
2 3 850 mark
3 eller flera 4 100 mark

Ränteunderstöd erlägges icke till sökande med familj, såvida förvärvsinkomster eller motsvarande bruttoinkomster för sökandens make överstiger 8 600 mark i månaden under den månad då räntan förfaller till betalning. Inkomstgränsen för make höjes med 1 500 mark för varje i familjens vård varande minderårigt barn.

Ränteunderstöd erlägges icke, då sökande eller sökande och sökandes make sammanlagt har beskattningsbar förmögenhet på över 165 000 mark.


Detta beslut träder i kraft den 15 september 1988.

Helsingfors den 1 september 1988

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.