787/1988

Given i Helsingfors den 2 september 1988

Förordning angående ändring av 1 och 3 §§ förordningen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter

På föredragning av finansministern ändras 1 och 3 §§ förordningen den 31 augusti 1978 om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (693/78),

av dessa 1 § sådan den lyder i förordning av den 11 oktober 1985 (794/85), som följer:

1 §

Värdet av statens jordegendom som överlåts eller upplåts på lega bör anses stort, om egendomens gängse värde överstiger 10 000 000 mark.

Värdet av statens jordegendom som överlåts bör anses ringa, om egendomens gängse värde inte överstiger 3 000 000 mark.

3 §

Innan statens jordegendom överlåtes eller upplåtes på lega eller särskild rättighet därtill beviljas skall, ifall egendomens betydelse kan vara synnerligen stor för skyddet av kulturhistoriskt märkbara byggnader eller fredningen av fasta fornlämningar, i ärendet införskaffas miljöministeriets utlåtande. Motsvarande utlåtande med hänsyn till egendomens betydelse för naturskyddet skall begäras från miljöministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 2 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.