786/1988

Given i Helsingfors den 2 september 1988

Förordning om ikraftträdande av 1987 års internationella sockeravtal

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i London den 11 september 1987 ingångna 1987 års internationella sockeravtal, i vilket vissa bestämmelser godkänts av riksdagen den 3 juni 1988, vilket republikens president ratificerat den 15 juli 1988 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 3 augusti 1988, är i kraft från den 24 mars 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 48/88)

Helsingfors den 2 september 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.