785/1988

Utfärdat i Helsingfors den 1 september 1988

Statsrådets beslut angående ändring av 13 § statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp

På föredragning av undervisningsministeriet har statsrådet ändrat 13 § statsrådets beslut av den 21 april 1988 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp (370/88) som följer:

13 §

Beloppet av den ränta som av statsmedel skall erläggas till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är Finlands Banks grundränta, minskad med 4,00 procentenheter, dock högst 5,00 procent.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 1 september 1988

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.