781/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av 3 § lagen om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 5 augusti 1970 om räddning och återsändande av rymdfarare och återsändande av föremål som utsänts i rymden (616/70) som följer:

3 §

Ett föremål som avses i 1 mom. skall på anfordran överlämnas till myndigheten. På rymdföremål tillämpas inte vad hittegodslagen (778/88) stadgar om hittegods.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 29/88
Lag utsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 48/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.