780/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av 61 § luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 61 § 2 mom. luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64) som följer:

61 §

Angående hittegods som nämns i 1 mom. gäller i övrigt hittegodslagen (778/88). En myndighet kan dock överlämna hittegods till den som har rätt till det, även om hittelön eller kostnadsersättning enligt hittegodslagen inte har betalts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas på fynd som har gjorts efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 29/88
Lag utsk. bet.6/88
Stora utsk. bet. 48/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.