779/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av 4 kap. 17 § tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 kap. 17 § tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/87) som följer:

4 kap.

Beslag

17 §
Återlämnande av beslagtaget föremål

Om ett beslagtaget föremål sedan beslaget hävts skall återlämnas till ägaren eller den som har rätt till föremålet och denne inte avhämtar föremålet inom tre månader från det polisen meddelade att föremålet kan avhämtas, övergår äganderätten till staten eller, då föremålet är hittegods, till upphittaren i enlighet med hittegodslagen (778/88). Har flera gjort anspråk på föremålet, skall detta trots att beslaget hävts kvarhållas av polisen tills tvisten om bättre rätt har avgjorts.

Är ägaren eller den som har rätt till det föremål som skall återlämnas inte känd, skall polisen genom offentlig kungörelse uppmana honom att anmäla sig. Gör ingen anspråk på föremålet inom sex månader efter kungörelsen, tillfaller det staten eller, om det är hittegods, upphittaren i enlighet med hittegodslagen. Närmare föreskrifter om kungörelsen meddelas av inrikesministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas på hittegods, om fyndet har gjorts efter ikraftträdandet.

Regeringens proposition 29/88
Lagutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 48/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.