775/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, sådant det lyder i lag av den 23 december 1987 (1118/87), en ny 9 punkt som följer:

10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndigheterna skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt:


9) att idka optionsbörsverksamhet 50 000 mark och att idka clearingverksamhet vid optionshandel 400 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 november 1988.

Regeringens proposition 53/88
Bankutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 88/88

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.