771/1988

Utfärdat i Helsingfors den 25 augusti 1988

Statsrådets beslut angående ändring av ikraftträdelsestadgandet i 5 § i statsrådets beslut om verkställighet och tillämpning av lagen om räntestödskredit för fackliga kurscentraler

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet till ikraftträdelsestadgandet i 5 § 1 mom. i statsrådets beslut om verkställighet och tillämpning av lagen om räntestödskredit för fackliga kurscentraler av den 17 september 1970, sådant det lyder i statsrådets beslut av den 16 juni 1988 (558/88), fogat ett nytt 2 mom som följer:


För en kredit som godkänts som räntestödskredit före den 1 januari 1986 kan kreditanstalterna uppbära högst en ränta som är 1/2 procentenhet lägre än vad som stadgas i 5 §.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 25 augusti 1988

Minister
Anna-Liisa Piipari

Undervisningsråd
Seppo Niinivaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.