770/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om vissa tjänsteregleringar

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

Inrättas:

två distriktsinspektörstjänster i löneklassen A 20.

Indras:

en sektorsekreterartjänst i löneklassen A 14,

en byråsekreterartjänst i löneklassen A 9, samt

en byråfunktionärstjänst i löneklassen A 5.

Ändras:

en sektorsekreterartjänst i löneklassen A 18 till distriktsinspektörstjänst i samma löneklass,

en specialarbetskraftskonsulentstjänst i löneklassen A 13 till tjänst för ledande arbetskraftskonsulent i samma löneklass,

en arbetskraftskonsulentstjänst i löneklassen A 13 till specialarbetskraftskonsulentstjänst i samma löneklass,

en byråsekreterartjänst i löneklassen A 13 till sektorsekreterartjänst i samma löneklass,

tio arbetskraftskonsulentstjänster i löneklassen A 12 till specialarbetskraftskonsulentstjänster i samma löneklass,

tjugoen arbetskraftskonsulentstjänster i löneklassen A 11 till specialarbetskraftskonsulentstjänster i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklassen A 11 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en arbetskraftskonsulentstjänst i löneklassen A 10 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklassen A 10 till arbetskraftskonsulentstjänst i samma löneklass,

en expeditionsvaktstjänst i löneklassen A 10 till byråsekreterartjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklassen A 10 till expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklassen A 9 till arbetskraftskonsulentstjänst i samma löneklass,

två byråfunktionärstjänster i löneklassen A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass, samt

en vaktmästartjänst i löneklassen A 9 till expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.