767/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om inrättande av vissa tjänster som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet erforderliga medel inrättas nedan nämnda tjänster med grundlön.

2 §
Arbetarskyddsförvaltningen

Inrättas den 1 december 1988:

en överinspektörstjänst i löneklass A 23;

tio ingenjörstjänster i löneklass A 20;

etthundrafemtiotvå inspektörstjänster i löneklass A 18;

en inspektörstjänst i löneklass A 17;

sextiofem arbetarinspektörstjänster i löneklass A 16; och

fem byråfunktionärstjänster i löneklass A 5.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1988.

De överinspektörs-, ingenjörs-, inspektörs- och arbetarinspektörstjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt vid vilken tjänsten inrättas.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.