762/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om inrättande av en biträdande länsmanstjänst

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas vid den lokala polisen en biträdande länsmanstjänst med grundlön i löneklass A 24 räknat från den 1 november 1988.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Åtgärder för att besätta den tjänst som inrättats genom denna förordning kan vidtas redan före den tidpunkt räknat från vilken tjänsten inrättas.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.