758/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom finansministeriets förvaltningsområde

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Statskontoret

Indras:

en maskinskrivartjänst i avlöningsklassen A 5;

fyra byråfunktionärstjänster i avlöningsklassen A 5; och

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 3.

Inrättas:

en byråchefstjänst i avlöningsklassen A 25;

en avdelningssekreterartjänst i avlöningsklassen A 16;

en byråsekreterartjänst i avlöningsklassen A 14; och

en kalkyleringssekreterartjänst i avlöningsklassen A 12.

2 §
Skatteförvaltningen

Indras:

Länsskatteverken

en byråbiträdestjänst i avlöningsklassen A 5; och

en byråbiträdestjänst i avlöningsklassen A 4.

Skattebyråerna

tre byråbiträdestjänster i avlöningsklassen A 4.

Inrättas:

Länsskatteverken

en föredragandetjänst i avlöningsklassen A 22.

Skattebyråerna

två skattesekreterartjänster i avlöningsklassen A 18.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.