755/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid justitiekanslersämbetet och inom justitieministeriets förvaltningsområde

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) som följer:

1 §
Justitiekanslersämbetet

Ändras:

en kanslisttjänst i löneklass A 10 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

2 §
Justitieministeriet

Ändras:

Allmänna avdelningen

en ekonomisekreterartjänst i löneklass A 24 till en överinspektörstjänst i samma löneklass,

en informationssekreterartjänst i löneklass A 22 till en informationschefstjänst i samma löneklass,

tre kanslisttjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en tjänst som expeditionsvakt i samma löneklass,

sju kanslisttjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en expeditörstjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass, och

tio byråbiträdestjänster i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass,

Fångvårdsavdelningen

fyra kanslisttjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

två kanslisttjänster i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

två tjänster som biträdande kanslist i löneklass A 9 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en tjänst som expeditionsvakt i samma löneklass,

fem byråbiträdestjänster i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass, och

en telefonisttjänst i löneklass A 7 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass, samt

Räkenskapsbyrån

en överrevisorstjänst i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass,

en kamrerstjänst i löneklass A 19 till en inspektörstjänst i samma löneklass,

sex tjänster som biträdande kamrer i löneklass A 17 till kamrerstjänster i samma löneklass,

en huvudbokförartjänst i löneklass A 16 till en tjänst som biträdande kamrer i samma löneklass,

tre bokförartjänster i löneklass A 11 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

sjutton bokförartjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass, och

fem byråbiträdestjänster i löneklass A 7 till byråfunktionärstjänster i samma löneklass.

3 §
Rådstuvurätterna och magistraterna

Ändras:

en planerartjänst i löneklass A 22 till en sekreterartjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 10 till en tjänst som expeditionsvakt i samma löneklass,

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass, och

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass.

4 §
Exekutionsverken

Ändras:

en tjänst som biträdande byråchef i löneklass A 18 till en byråchefstjänst i samma löneklass,

en tjänst som biträdande byråchef i löneklass A 17 till en byråchefstjänst i samma löneklass,

två kansliföreståndartjänster i löneklass A 14 till tjänster som biträdande byråchefer i samma löneklass,

tjugotre kansliföreståndartjänster i löneklass A 14 till avdelningssekreterartjänster i samma löneklass,

fem kansliföreståndartjänster i löneklass A 13 till avdelningssekreterartjänster i samma löneklass,

tre exekutionsbiträdestjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass, och

en vaktmästartjänst i löneklass A 9 till en tjänst som expeditionsvakt i samma löneklass.

5 §
Rättspolitiska forskningsinstitutet

Ändras:

en forskningsbiträdestjänst i löneklass A 14 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.