753/1988

Given i Helsingfors den 26 augusti 1988

Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid republikens presidents kansli och statsrådets kansli

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Republikens presidents kansli

Ändras:

en tjänst som andre trädgårdsmästare i löneklass A 15 till en tjänst som trädgårdsmästare i samma löneklass;

en tjänst som maskinskrivare i löneklass A 12 till en tjänst som byråsekreterare i samma löneklass; och

en tjänst som byråfunktionär i löneklass A 11 till en tjänst som byråsekreterare i samma löneklass.

2 §
Statsrådets kansli

Ändras:

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 14 till en tjänst som biträdande kamrer i samma löneklass;

två tjänster som bokförare i löneklass A 11 till tjänster som byråsekreterare i samma löneklass;

en tjänst som byråfunktionär i löneklass A 9 till en tjänst som byråsekreterare i samma löneklass.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 26 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.