751/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 augusti 1988

Inrikesministeriets beslut om polisens tjänstemärke och personkort

Inrikesministeriet har med stöd av 64 § polisförordningen av den 23 augusti 1985, sådan den lyder i förordningen av den 23 december 1987 (1162/87), beslutat:

1 §

Såsom polisens tjänstemärke och personkort skall användas kort, som överensstämmer med detta beslut.

2 §

Tjänstemärket och personkortet är ett 100 x 70 millimeter stort, av plast tillverkat kort med avrundade hörn.

Åt polisaspirant och annan polisman, som inte innehar en ordinarie tjänst, kan i stället för i 1 mom. nämnt tjänstemärke ges ett tjänstemärke, som är ett 130 x 100 millimeter stort, vikbart kort med plastpärmar.

Tjänstemärket och personkortet upptar en ledtext på finska och svenska. Tjänstemärkets frånsida upptar polisens gråa emblem på mörkblå botten. Personkortets frånsida är grå.

3 §

På tjänstemärket och personkortet antecknas dess nummer samt innehavarens personbeteckning, namn, tjänsteställning och enhet. Tjänstemärket och personkortet förses med ett fotografi av dess innehavare.

4 §

Inrikesministeriet ger närmare anvisningar om polisens tjänstemärke och personkort.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1988.

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut om polisens tjänstemärke av den 30 mars 1983 (359/83).

Helsingfors den 22 augusti 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsråd som byråchef
Juhani Silen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.