742/1988

Given i Helsingfors den 15 augusti 1988

Förordning om ändring av 2 § förordningen om fri rättegång

På föredragning av justitieministern ändras 2 § förordningen den 4 maj 1973 om fri rättegång (376/73) som följer:

2 §

Den som inte har hemvist i Finland skall, om inte annat överenskommits med en främmande stat, då han ansöker om fri rättegång förete skriftlig utredning varav framgår sökandens personuppgifter, antalet personer som han försörjer, underhållsskyldighet, inkomster specificerade enligt inkomstkälla, tillgångar och skulder, levnadskostnader samt andra upplysningar om sökandens ekonomiska ställning som kan ha betydelse vid prövning av beviljande av fri rättegång. Sökanden skall skriftligen försäkra att uppgifterna är riktiga. Till ansökan skall fogas ett utlåtande eller ett intyg om sökandens förmögenhetsförhållanden och underhållsskyldighet som utfärdats av en behörig myndighet i den stat där sökanden har sitt hemvist. Om utlåtande eller intyg inte utan svårighet kan fås, kan ärendet trots det avgöras.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 15 augusti 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.