665/1988

Utfärdat i Helsingfors den 13 juli 1988

Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet till sitt beslut av den 13 juni 1985 om användningen av investeringsreserveringar (465/85) beslutat tillägga ett nytt 2 mom. till 2 a §, sådant det lyder i beslut av den 24 juli 1986 (580/86), som följer:

2 a §

Investeringsreserveringar, som gjorts för räkenskapsperioder som utgått år 1985, 1986 och före den 1 december 1987, får användas för omedelbara utgifter för anskaffning av foder till pälsdjur under användningsperioden, som börjar den 1 augusti 1988 och upphör den 30 november 1989.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1988.

Helsingfors den 13 juli 1988

Minister
Ulla Puolanne

Tf. yngre regeringssekreterare
Hannele Nikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.