646/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av förordningen om vissa examina inom hälsovården

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 24 augusti 1984 om vissa examina inom hälsovården (626/84) 1 § 3 mom., samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 26 juli 1985 och den 13 juni 1986 (690/85 och 483/86), ett nytt 7 mom. som följer:

1 §

I denna paragraf nämnda examina kan avläggas vid Helsingfors universitets, Uleåborgs universitets, Tammerfors universitets och Åbo universitets medicinska fakulteter, vid Jyväskylä universitets gymnastik- och idrottsvetenskapliga fakultet, vid Kuopio universitet och vid Åbo Akademis fakultet för pedagogiska vetenskaper, vilka i denna förordning benämnes utbildningsenheter.

3 §

Vid Åbo Akademi finns ett utbildningsprogram för hälsovård och hälsovårdens lärarutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.