641/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av 6 § förordningen om humanistiska examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgett sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 22 december 1978 om humanistiska examina (1080/78) 6 § 1 mom. som följer:

6 §

Ett utbildningsprogram planeras och organiseras så, att det omfattar 160 studieveckor eller, om det är fråga om utbildning av ämneslärare eller utbildningsprogrammet för logopedi, 180 studieveckor.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.