638/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1988

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Vasa stad och Korsholms kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 27 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Vasa stad och Korsholms kommun ändras så, att gränserna mellan nämnda kommuner invid de i 2 och 3 §§ avsedda lägenheterna efter ändringen sammanfaller med de kamerala kommungränser som har bildats vid den i jordregistret den 2 september 1950 införda ägobytesförrättningen nr 67456.

2 §

Från Vasa stad överförs till Korsholms kommun inom Veikars by, som i kameralt hänseende hör till Korsholms kommun, hela lägenheten Sundback 2:22 samt inom nämnda lägenhet belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Korsholms kommun överförs till Vasa stad från byn Vaasan kaupunki - Vasa stad, som i kameralt hänseende hör till Vasa stad, en del av lägenheten Vaasan kaupunki - Vasa stad 1:57 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 22 juni 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.