637/1988

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1988

Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Kaustby, Ullava och Vetils kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Kaustby, Ullava och Vetils kommuner ändras så, att nämnda kommuners gränser invid de i 2-5 §§ uppräknade lägenheterna efter ändringen sammanfaller med de kamerala kommungränser som har bildats vid den i jordregistret den 14 september 1966 införda klyvningsförrättningen nr 71858, vilken verkställdes på lägenheten Köyhäjoki 8 i Köyhäjoki by i Kaustby kommun.

2 §

Från Kaustby kommun överförs inom Ullava by, som i kameralt hänseende hör till Ullava kommun, till sistnämnda kommun en del av lägenheterna Uunola 19:8 och Toivola 19:25 samt inom lägenhetsdelarnas områden belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Kaustby kommun överförs inom Vetils by, som i kameralt hänseende hör till Vetils kommun, till sistnämnda kommun en del av lägenheten Lumppio 19 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Från Ullava kommun överförs inom Köyhäjoki by, som i kameralt hänseende hör till Kaustby kommun, till sistnämnda kommun en del av lägenheterna Laitala 8:3, Hevosselkä 8:14, Koivula 8:18, Alakykyri 8:23, Koivisto 8:39 och Kykyri 8:43 samt inom lägenhetsdelarnas områden belägna allmänna och samfällda områden.

5 §

Från Vetils kommun överförs inom Köyhäjoki by, som i kameralt hänseende hör till Kaustby kommun, till sistnämnda kommun en del av lägenheten Laitala 8:3 samt inom lägenhetsdelens område belägna allmänna och samfällda områden.

6 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 22 juni 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.