615/1988

Given i Nådendal den 1 juli 1988

Förordning om ändring av 26 § förordningen om skolstyrelsen

På föredragning av undervisningsministern fogas till 26 § förordningen den 22 april 1988 om skolstyrelsen (361/88) ett nytt 3 mom. som följer:

26 §

Den myndighet som beviljar av prövning beroende tjänstledighet beslutar om vem som skall anställas att sköta en vakant tjänst interimistiskt.


Denna förordning träder i kraft den 6 juli 1988.

Nådendal den 1 juli 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.