606/1988

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1988

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Borgå landskommun, Pernå, Pyttis och Strömfors kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Borgå landskommun och Pernå kommun fastställs till vissa delar som följer:

Gränsen mellan Borgå landskommun och Pernå kommun fortsätter från det vid vattenrågångsförrättning nr 6382b6 i Jackarby by i Borgå landskommun bestämda röset nr 50 längs en linje som bestäms av ovannämnda röse och den vid samma förrättning fastställda gränspunkten nr Ö5 till territorialhavets yttre gränsen.

2 §

Sträckningen av gränsen mellan Pernå och Strömfors kommuner fastställs till vissa delar som följer:

Gränsen mellan Pernå kommun och Strömfors kommun fortsätter från den vid kartläggnings- och rörläggningsförrättning nr 6737 i Kjefsalö by i Pernå kommun fastställda punkten h i sydostlig riktning 1 340 meter längs en linje som bestäms av ovannämnda punkt och de vid samma förrättning bestämda punkterna nr 3 och 4 och därifrån vidare söderut till den närmaste vändpunkten på territorialhavets yttre gräns.

3 §

Sträckningen av gränsen mellan Strömfors och Pyttis kommuner fastställs till vissa delar som följer:

Gränsen mellan Strömfors kommun och Pyttis kommun, som samtidigt är länsgräns mellan Nylands län och Kymmene län, fortsätter från det vid fiskevattnens rågångsförrättning nr 5413 i Wahterpää by i Strömfors kommun bestämda vattenröset nr 5 i sydsydostlig riktning till den på allmänt vattenområde på västra sidan om ön Svartviran, vilken hör till Kymmene län, belägna kartpunkten C2, som befinner sig på fortsättningen av den genom landrösena nr 2 och 3 fastställda rån mellan lägenheterna Pohjoisviiri I och Mustaviiri 1:72 och 1:83 i Storabborfors by i Pyttis kommun på 990 meters avstånd från röset nr 2. Härifrån löper gränsen vidare i sydsydostlig riktning till den yttre gränsen för Finlands inre territorialvatten till kartpunkt B2 som är belägen mellan Kolmikivi och Kakonellin kari och som befinner sig på 650 meters avstånd från råpunkt nr 8 på Kolmikiven kari i ostnordostlig riktning, samt därifrån vidare längs samma linje till territorialhavets yttre gräns.

4 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 17 juni 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.