604/1988

Utfärdat i Nådendal den 1 juli 1988

Statsrådets beslut om priserna på flytande bränslen för landsvägstrafik

Statsrådet har med stöd av 12 § och 14 § 1 mom. lagen den 15 februari 1974 om prisövervakning (156/74) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Tillverkaren och importören får vid fastställandet av sina försäljningspriser på flytande bränslen för landsvägstrafik exklusive bränsleskatt beakta sänkningen av bränsleskatten den 2.7.1988:

för bensiner 9,52 p/l inkl. omsättningsskatt
för dieseloljor 7,14 p/l inkl. omsättningsskatt
2 §

I övrigt gäller om priserna på flytande bränslen för landsvägstrafik vad statsrådet har fastställt i sitt beslut av den 25 mars 1988 om priserna på flytande bränslen (242/88).

3 §

Detta beslut träder i kraft den 2 juli 1988.

Nådendal den 1 juli 1988

Minister
Pertti Salolainen

Kanslichef
Stig Segercrantz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.