568/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om upphävande av 4 § lagen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 4 § lagen den 2 februari 1973 om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden (77/73), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 26 oktober 1984 (726/84).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti >1988.

Regeringens proposition 50/88
Social- och terveysutsk. bet. 4/88
Stora utsk. bet. 57/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.