520/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 1 § lagen angående radioanläggningar (520/88)

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 1 § lagen av den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (8/27) ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

På radiokommunikation som inte kräver tillstånd som behövs för rundradiosändningar och för användning av radiomottagare avsedda för mottagning av rundradiosändningar tillämpas dock radiolagen (517/88).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition 119/87
Liikenneutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 42/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.