504/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65) en ny 10 a § som följer:

10 a §

Patent- och registerstyrelsen har rätt att årligen av skattestyrelsen få uppgift om de bokföringsskyldiga som driver rörelse och som skall tillställa patent- och registerstyrelsen en kopia av sina bokslutshandlingar samt deras postadresser.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 211/87
Lagutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 40/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.