498/1988

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1988

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 23 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda läkar- och tandläkararvoden

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat 23 § 1 mom. i sitt beslut av den 20 juni 1985 om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda läkar- och tandläkararvoden sådant det lyder i beslut av den 30 oktober 1985 (838/85) som följer:

23 §

Enligt tandläkares arvodestaxa betalas ersättning för besöks- och åtgärdsavgifter, som grundar sig på tandvård enligt 5 § 2 mom. sjukförsäkringslagen samt på sådan systematisk tandvård för försäkrade födda år 1960 eller därefter varom stadgas i 5 b § sjukförsäkringslagen. En förutsättning för att besöks- och åtgärdsavgifter för försäkrade födda år 1960 eller därefter skall ersättas är att det besök eller den åtgärd som ersättningen gäller har skett i enlighet med medicinalstyrelsens anvisningar såsom systematisk tandvård.Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 7 juni 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.