492/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Förordning om ändring av 1 § förordningen om offentliga nöjestillställningar

På föredragning av inrikesministern

ändras 1 § 10 och 11 punkten förordningen den 20 december 1968 om offentliga nöjestillställningar (687/68) samt

fogas till 1 § en ny 12 punkt som följer:

1 §

Om följande offentliga nöjestillställningar skall anmälan göras till chefen för vederbörande polisdistrikt:


10) gymnastik- och idrottsuppvisningar samt -tävlingar, med undantag av bil-, motorcykel- och motorbåtstävlingar och -uppvisningar samt sådana gymnastik- och idrottsuppvisningar eller -tävlingar, i vilka professionella idrottsmän deltar;

11) fotbolls-, ishockey-, korgbolls- eller annan därmed jämförlig lagtävling, om professionella idrottsmän uppträder endast i den ena partens lag; samt

12) filmförevisningar, som en registrerad sammanslutning som verkar för främjande av filmkulturen (filmklubb) anordnar i en godkänd samlingslokal utan inträdesavgift för sina medlemmar eller för personer inom sin egen krets.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.