491/1988

Given i Helsinfors den 10 juni 1988

Förordning om ikkrafträdande av överenskommelsen med Österrike om förenkling av rättshjälpen enligt Haagkonvention den 1 mars 1954 angående civilprocessen

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Wien den 17 november 1986 mellan Finland och Republiken Österrike ingånga överenskommelsen om förenkling av rättshjälpen enligt Haagkonvention den i mars 1954 angående civilprocessen, vilken republikens president ratificerat den 22 april 1988 och beträffande vilken ratifikationsinstrumenten utväxlats den 26 april 1988, träder i kraft den i juli 1988 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsinfors den 10 juni 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.