489/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Sovjetunionen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Moskva den 6 oktober 1987 mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 18 december 1987 (488/88) som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till och vilket republikens president ratificerat likaså den 18 december 1987 och beträffande vilket ratifikationsinstrumenten utväxlats den 19 maj 1988, träder i kraft den 18 juni 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av avtalets bestämmelser utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 18 december 1987 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sovjetunionen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (488/88) och denna förordning träder i kraft den 18 juni 1988.

(Föredragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 28/88)

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.