488/1988

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sovjetunionen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Moskva den 6 oktober 1987 mellan Republiken Finland och Socialistiska rådsrepublikernas förbund ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som om dem har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt varom stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 133/87
Utrikesutsk. bet. 19/87
Stora utsk. bet. 91/87

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.