486/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

upphävs i förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73) 6 § 7 mom., sådant det lyder i förordning av den 6 juni 1986 (431/86), samt

ändras 4 § samt 6 § 3 och 4 mom., av dem 6 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 6 juni 1986, samt

fogas till förordningen en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom förordning av den 17 juni 1983 (550/83) som följer:

4 §

Dagvården ordnas som halvdagsvård och heldagsvård. Vårdtiden för barn i heldagsvård får i allmänhet fortgå i en fortsättning högst tio timmar per dygn och i halvdagsvård fem timmar per dygn.

6 §

Placeras i en grupp ett eller flera barn som behöver speciell vård och fostran, skall detta beaktas i fråga om antalet barn som vårdas i samma grupp eller i fråga om antalet personer som svarar för vården och fostran i barngruppen, om det inte finns ett särskilt biträde för ett sådant barn.

I halvdagsvård för barn över 3 år får antalet barn i en grupp dock vara högst 25.


7 §

I varje barngrupp i ett daghem skall av dem som sköter vård- och fostringsuppgifter minst en ha barnträdgårdslärar- eller socialpedagogexamen samt två som har för den yrkesbehörighet, som stadgas för uppgifterna.

I en barngrupp som består av barn i halvdagsvård och i en barngrupp där antalet barn är mindre än hälften av det maximiantal barn som stadgas i 6 § 2 mom. skall för vården och fostran i barngruppen finnas minst en person med barnträdgårdslärar- eller socialpedagogexamen samt en annan person som har den yrkesbehörighet som stadgas för uppgifterna.

I varje barngrupp skall under hela verksamhetstiden regelbundet finnas minst en person som har den behörighet som stadgas för vård- och fostringsuppgifter vid daghem.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.