485/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning om höjning av förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 25 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa, sådan den lyder i lag av den 27 februari 1987 (226/87):

1 §

I stället för den i 14 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda inkomstgränsen om 190 mark tillämpas en inkomstgräns om 230 mark, i stället för den i 3 mom. nämnda inkomstgränsen om 3 500 mark tillämpas 4 310 mk och i stället för den i 4 mom. nämnda inkomstgränsen om 400 mk tillämpas 490 mark.

2 §

I stället för det i 19 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda beloppet om 400 mark tillämpas 490 mark.

3 §

I stället för det i 21 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda beloppet om 400 mark tillämpas 490 mark.

4 §

Som grunddagpenningens fulla belopp, varom stadgas i 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, tillämpas i stället för 70 mark 86 mark.

5 §

I stället för den i 24 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnda barnförhöjningen om 15 mk tillämpas 18 mark, i stället för beloppet 22 mark tillämpas 27 mark och i stället för beloppet 28 mk tillämpas 34 mark.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas på de förmåner som hänför sig till tiden från och med förordningens ikraftträdande.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 maj 1987 om höjning av vissa förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa (527/87).

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.