483/1988

Givet i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras den prislista som ansluter sig till förordningen den 11 juli 1986 om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer (567/86), som följer:


Bilaga

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. För prestationer som har påbörjats innan denna förordning trätt i kraft uppbärs likväl en avgift som motsvarar de stadganden som gäller vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.