482/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om anordnande av samhällsvetenskapliga grundexamina

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 29 juni 1979 om anordnande av samhällsvetenskapliga grundexamina (601/79) 5 § och

fogas till 2 § sådan den lyder i förordningen av den 14 februari 1986 (163/86) ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Ett vetenskapsområde utanför utbildningsprogrammet är sociologi.

5 §

I Uleåborgs universitets humanistiska fakultet leder utbildningsprogrammet för biblioteks- och informationstjänst till sociologie kandidatexamen.

I Uleåborgs universitets tekniska fakultet leder utbildningsprogrammet för ekonomievetenskap till sociologie kandidatexamen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.