481/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om samhällsvetenskapliga examina

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § i förordningen den 22 december 1978 om samhällsvetenskapliga examina (1082/78), sådan den lyder i förordningen av den 24 augusti 1984 (627/84), som följer:

2 §

Samhällsvetenskapliga examina kan avläggas vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet, Joensuu universitets fakultet för samhällsvetenskaper, Jyväskylä universitets samhällsvetenskapliga fakultet, Kuopio universitet, Lapplands högskola, Uleåborgs universitets humanistiska och tekniska fakultet, Tammerfors universitets ekonomisk-administrativa och samhällsvetenskapliga fakultet, Vasa högskola samt Åbo Akademis ekonomisk-statsvetenskapliga fakultet och fakultet för pedagogiska vetenskaper, vilka i denna förordning benämns utbildningsenheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innen förordningen träder ikraft.

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.