478/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om lastlinjer på Östersjön

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 2 oktober 1987 mellan Republiken Finland och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund ingångna överenskommelsen om lastlinjer på Östersjön, vilken republikens president godkänt den 6 maj 1988 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 19 maj 1988, träder i kraft den 18 juni 1988 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 26/88)

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.