476/1988

Utfärdat i Helsingfors den 26 maj 1988

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådets har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 1 § i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85), sådan den lyder delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 31 juli 1986, den 22 april 1987 och den 10 mars 1988 (614/86, 428/87 och 216/88), som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts i sin helhet, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Uremi som förutsätter dialysbehandling Dialysvätskor som används intraperitionalt

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1988.

Helsingfors den 26 maj 1988

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Föredragande
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.