473/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Förordning om vissa tjänsteregleringar vid Tammerfors tekniska högskola

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Vid Tammerfors tekniska högskola indras två tjänster med grundlön och med de anslag som härigenom frigörs inrättas två tjänster med grundlön som följer:

Indras:

en amanuenstjänst i avlöningsklassen A 18 och

en biträdande sekreterartjänst i avlöningsklassen A 22.

Inrättas:

en byråsekreterartjänst i avlöningsklassen A 14 och

en byråchefstjänst i avlöningsklassen A 24.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.