471/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Förordning om ikraftträdande av det internationella avtalet om förfarandet för fastställande av tarifferna i reguljär lufttrafik inom Europa

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Paris den 16 juni 1987 ingångna internationella avtalet om förfarandet för fastställande av tarifferna i reguljär lufttrafik inom Europa, vilket republikens president ratificerat den 18 september 1987 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos Internationella civila luftfartsorganisationen den 3 november 1987, träder i kraft den 5 juni 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 5 juni >1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 25/88)

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.