470/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av avtalet med Bulgarien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den genom skriftväxling den 4 april 1988 ingångna överenskommelsen om ändring av avtalet mellan Republiken Finland och Bulgariska Folkrepubliken om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln (FördrS 57/74) är i kraft från den 1 januari 1988 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av tullstyrelsen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 5 juni 1988.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 24/88)

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.