468/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Lag om ändring av 1 § lagen om tillämplig lag vid lösöreköp av internationell karaktär

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. lagen den 26 juni 1964 om tillämplig lag vid lösöreköp av internationell karaktär (387/64) som följer:

1 §

Lagen tillämpas dock inte

1) på köp av registrerat fartyg eller luftfartyg eller av värdepapper,

2) på köp mellan en näringsidkare och en konsument, ej heller

3) på försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Lagen tillämpas på avtal som har ingåtts efter det lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 44/87
Lagutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 28/88

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.